Javascript Menu by Deluxe-Menu.com

USB-minnen med Logo, reklamtryck eller logo tryck från USB-STARS AB.
Programeringstjänster
Vi tillhandahåller kostnadsfri programmering enligt nedan. Produktbladet för respektive minne har en notering om just det minnet är programerbart.
Filöverföring Icke raderbart innehåll
Vi kan föra över vilken fil som helst till Ditt minne. Exempel från våra kunder är produktkataloger, säkerhetsprogram, filmer, företagspresentationer, bruksanvisningar osv. Dessa filer kan tas bort av slutanvändaren. Vi kan placera en fil på minnet och göra den icke raderbar. Detta är särskilt tillämpbart om Er produktkatalog eller Er företagspresentation skall vara kvar på minnet över tiden.
Autostart  
Att låta Er hemsida starta upp automatiskt när minnet pluggas in är en populär funktion som vi hjälper till att ordna. Alla filformat kan autostartas på detta sätt. Bör användas varsamt då funktionen kan skapa irritation efter en tids användande.
Logo autostart
Den här mycket användbara funktionen låter Er logo komma upp i ett fönster varje gång minnet pluggas i. Logon visas i några sekunder (den tid ni anser är lämpligt) och släcks sedan ner. Riktigt trevlig funktion.
Logo icon  
Er icon/bild/logo visas i enhetshanteraren och hänvisar till minnet. En bra funktion.  
 

Referenser:

Kontakta oss angående programeringstjänster: