Relationssäkerhet


Vi skyddar våra webbplatsbesökares integritet integritetspolicyn beskriver hur vi kommer att behandla dina personuppgifter. Vår webbplats använder cookies. Genom att använda vår hemsida och samtycka till denna policy, samtycker du också till vår användning av cookies enligt villkoren i denna policy.

 

1. Vilken information samlar vi in?

Vi kan samla in, lagra och använda följande typer av personuppgifter:
a. Information om din dator, besök på och användning av denna webbplats (inklusive din IP-adress, geografiskt läge, webbläsarens typ och version, operativsystem, länkkälla, längden på besök, sidvisningar, webbplatsnavigering).
b. Information som du lämnar till oss vid registrering;
c. Information som du lämnar till oss för att prenumerera på våra webbplatstjänster, e-postmeddelanden och/eller nyhetsbrev;
d. Eventuell annan information som du väljer att skicka till oss.

 

2. Cookies

På USB-STARS webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Cookies möjliggör för usbstars.se att följa vad besökare gör på vår webbplats och används för att få vår webbplats att fungera, eller fungera mer effektivt, samt ger information till usbstars.se som innehavare av webbplatsen. Tabellen nedan förklarar vilka cookies vi använder, varför och hur länge de sparas på användarens dator.

Det finns två huvudtyper av cookies, dels permanenta cookies som ligger kvar på din dator under en bestämd tid innan den raderas, och dels sessionscookies som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.

Cookies kan skickas till dig antingen från den webbplats du besöker (s.k. förstapartscookie) eller från annan organisation som levererar tjänster till den webbplatsen du besöker, t ex ett analys- och statistikföretag (s.k. tredjepartscookie). För att förbättra din upplevelse av vår webbplats tillåter usbstars.se tredjepartscookies. Dessa återfinns längre ner på denna sida. Tredjepartscookies sätts av tredje part och används av dem, för mer information om deras cookieanvändning hänvisas till respektive bolags cookiepolicy.

 

3. Användning av personlig information

Den personliga information som kommer oss tillhanda via denna webbplats kommer endast att användas för de ändamål som finns angivna i denna sekretesspolicy eller på relevanta platser på webbplatsen. Vi kan använda din personliga information till:
a. Att administrera webbplatsen;
b. Skicka rapporter och fakturor till dig, samt få betalt;
c. Skicka allmän (icke-marknadsföringsrelaterad) kommersiell kommunikation.
d. Skicka e-postmeddelanden som du uttryckligen har begärt;
e. Skicka nyhetsbrev och annan marknadsföringsrelaterad kommunikation rörande vår verksamhet eller verksamhet hos noggrant utvalda tredje parter vilken vi tror kan vara av intresse för dig via post eller, där du uttryckligen samtyckt till detta, genom e-post eller dylikt (du kan när som helst meddela oss om du inte längre önskar marknadsföringsrelaterad kommunikation);
f. Förse tredje part med statistisk information om våra användare - denna information används dock inte för att identifiera enskilda användare; h. Hantera förfrågningar och klagomål mellan dig och webbplatsen.

Då du skickar in personuppgifter för publicering på vår hemsida, kommer vi endast att publicera eller på andra sätt använda denna information i enlighet med den överenskommelse du gör med oss.

Vi kommer inte, utan ditt uttryckliga medgivande, lämna din personliga information till någon tredje part för direkt marknadsföring.

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att bibehålla en hög service och sparad orderhistorik. Ni kan närsomhelst välja att få uppgifterna raderade.

I samarbete med Payson och SWISH erbjuder vi fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning samt direktbetalning via bank. Våra kvitton eller fakturor skickas ut via epost i samband med att ordern skickas från oss. Fakturan har en förfallotid på enligt Payson. Mer information och fullständiga villkor om Paysons betalsätt hittar du på www.payson.se

Genom att registrera sig som kund eller skriva upp sig för nyhetsbrev godkänner kund USB-STARS användarvillkor och samtycker därmed till att ta emot marknadsföring och information via e-post, SMS och telefonsamtal - från USB-STARS och partners till USB-STARS.
USB-STARS kan använda de uppgifter som kund lämnat i marknadsföringssyfte, dels av USB-STARS och våra partners, för att delge kund om sådana nyheter och kampanjer som USB-STARS tror att kund kan vara intresserad av. Därmed kan kunds uppgifter även bli behandlade av Usbsmycken.se partners.

Usbsmycken samarbetar med noggrant utvalda partners:
- Kontraktmallar, alla blanketter du behöver.
- Carlstad Capital företagskonsult; Konsultstöd för företag

Du som kund kan närsomhelst avanmäla dig från nyhetsutskick från USB-STARS AB via Min sida eller genom att följa en e-postlänk som följer med nyhetsutskicken. Kund har självklart även rätt att tacka nej till utskick från våra partners, vilket Kunden gör genom att kontakta den aktuella partnern som kunden fått nyhetsbrev/reklam från.

 

5. Ändamål, rättslig grund och lagringstid för personuppgiftsbehandling

Nedan följer en sammanställning på ändamålen med sparandet utav personuppgifter och vilken rättslig grund som ger oss rätten att spara datan samt vilken lagringstid som är satt.

a.
Ändamål: För att administrera, leverera och tillhandahålla varor och tjänster samt eventuell kundtjänst support. Uppfylla garantiåtaganden. Rättslig grund: Fullgörande av avtal.
Personuppgifter som sparas: Namn, adress, telefonnummer, e-post, födelsedatum, orderhistorik, betalningsalternativ, IP-adress och registreringsnummer. Lagringstid: 2 kalenderår efter genomfört köp.

b.
Ändamål: För att upprätthålla aktuella lagkrav såsom bokföringsskyldigheten i bokföringslagen eller för att kunna försvara oss mot eventuella rättsliga krav som riktas mot oss.
Rättslig grund: Rättsliga förpliktelser enligt lag eller intresseavvägning avseende försvara oss mot eventuella rättsliga krav.
Personuppgifter som sparas: Namn, adress, telefonnummer, e-post och orderhistorik.
Lagringstid: 7 år enligt bokföringslagen.

c.
Ändamål: Marknadsföra oss via e-post, telefon, sms och traditionell post.
Rättslig grund: Intresseavvägning.
Personuppgifter som sparas: Namn, adress, telefonnummer, e-post,(ev) födelsedatum, IP-adress och registreringsnummer.
Lagringstid: Tre kalenderår efter registrering.

d.
Ändamål: Generell administration och tillhandahållande av kundkonto hos oss, (”mina sidor”).
Rättslig grund: För ingående och fullgörande av avtal, alternativt intresseavvägning.
Personuppgifter som sparas: Namn, adress, telefonnummer, e-post, orderhistorik, registreringsnummer.
Lagringstid: Tre kalenderår efter senast genomförda köp.

6. Upplysningar

Vi kan avslöja information om dig till någon av våra anställda, tjänstemän, agenter, leverantörer eller underleverantörer i den mån som rimligen krävs för de syften som anges i denna sekretesspolicy.

Dessutom kan vi avslöja personlig information:
a. I den utsträckning som vi är skyldiga att göra enligt lag;
b. I samband med alla rättsliga förfaranden eller blivande rättsliga förfaranden;
c. för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att ge information till andra för att förebygga bedrägerier och minska kreditrisken).
d. Till köparen (eller blivande köpare) av affärsverksamhet eller tillgång som vi säljer (eller överväger att sälja); och
e. Till någon person som vi rimligen anser kan ansöka till domstol eller annan behörig myndighet för utlämnande av den personliga informationen och där det vi finner det sannolikt att sådan domstol eller myndighet skulle godkänna utlämnande av den personliga informationen. Vi kommer endast att utlämna din information till tredje part i enlighet med det som föreskrivs i denna integritetspolicy.

 

7. Internationella överföringar av uppgifter

Uppgifter som vi samlar in kan lagras, bearbetas i och överföras mellan de länder där vi verkar för att möjliggöra användning av informationen i enlighet med denna integritetspolicy. Information som du lämnar kan överföras till länder som inte har dataskyddslagar likvärdiga med dem som gäller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Du samtycker uttryckligen till sådana överföringar av personuppgifter.

 

8. Säkerhet för din personliga information

Vi kommer att vidta rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av dina personuppgifter. Vi lagrar alla personuppgifter som du lämnar på våra säkra (lösenords- och brandväggsskyddade) servrar. Alla elektroniska transaktioner du gör till eller från oss krypteras genom SSL-teknologi. Naturligtvis är dataöverföring över internet osäkert till sin natur, och vi kan inte garantera säkerheten för data som skickas över internet. Du är ansvarig för att hålla ditt lösenord och dina användardetaljer konfidentiella. Vi kommer inte be dig om ditt lösenord (utom när du loggar in på webbplatsen).

 

9. Ändringar i policyn

Vi kan när som helst uppdatera denna integritetspolicy genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera den här sidan regelbundet för att se till att du är nöjd med eventuella ändringar. Vi kan också meddela er om ändringar i vår integritetspolicy via e-post.

 

10. Dina rättigheter

Du kan begära att vi förser dig med all personlig information vi har kring dig. Tillhandahållande av sådan information kommer att kräva: (a)tillhandahållande av lämpliga bevis på din identitet (för detta ändamål kan vi vanligtvis acceptera en fotokopia av ditt pass vidimerat av en advokat eller bank samt ett originalexemplar av en räkning som visar din aktuella adress). Vi kan undanhålla sådan personlig information i den utsträckning som tillåts enligt lag. Du kan när som helst begära att vi inte använder dina personuppgifter för marknadsföring via e-post. I praktiken kommer du vanligtvis antingen uttryckligen godkänna en överenskommelse kring detta i förväg, eller så kommer vi att ge dig en möjlighet att välja bort användningen av dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du kan även begära att vi tar bort den personliga information vi har kring dig. Endast information som vi är skyldiga genom lagen att spara kommer då att behållas. T.ex. bokföringslagen som kräver att vi sparas viss data om köp.

 

11. Tredje parts webbplatser

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser. Vi ansvarar inte för sekretesspolicy och praxis för tredje parts webbplatser.

 

12. Uppdatering av information

Vänligen kontakta oss om den personliga information vi har kring dig måste korrigeras eller uppdateras.

 

13. Kontakt

Om du har några frågor kring denna sekretesspolicy eller vår behandling av din personliga information, kontakta oss via vårt kontaktformulär eller via post till nedan adress.

 

Kontaktinformation

USB-STARS AB
Muraregatan 2 |652 28 Karlstad
E-Post: info@usbstars.se
Telefon: 054-220 94 00Telefontider: Mån-Fre 08:00-18:00
Organisationsnummer: 5562899905

 

Följ oss på Facebook