Välkommen till USB-STARS!

 

Dessa villkor beskriver regler-  och regler för användning av USB-STARS AB: s webbplats, som finns på usbstars.se.

 

Genom att du befinner dig på denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte använda USB-STARS om du inte samtycker till alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, integritetspolicy och meddelanden om ansvarsfriskrivning och alla överenskommelser: "Kund", "Du" och "Din" hänvisar till dig, personloggen på denna webbplats och i enlighet med företagets villkor. "Företaget", "själv", "vi", "vårt" och "oss", hänvisar till vårt företag. "Part", "Parter" eller "Vi" hänvisar till både klienten och oss själva. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singulär, flertal, stora bokstäver och / eller han / hon eller de, tas som utbytbara och därför hänvisar till samma.

Licens

Om inget annat anges äger USB-STARS AB och / eller dess licensgivare immateriella rättigheter för allt material på USB-STARS. Alla immateriella rättigheter förbehålls. Du kan komma åt detta från USB-STARS för ditt eget personliga bruk med förbehåll för begränsningar som anges i dessa villkor.

 

Du får inte:

·         Publicera material från USB-STARS för egen eller annans vinning

·         Sälja text och bildmaterial från USB-STARS

·         Återge, duplicera eller kopiera material från USB-STARS för egen- eller annans vinning

·         Omfördela innehåll från USB-STARS

Detta avtal anses antaget genom dagen för denna inläsning.

Delar av denna webbplats erbjuder en möjlighet för användare att publicera och utbyta åsikter och information inom vissa områden på webbplatsen. USB-STARS AB filtrerar inte, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de finns på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte åsikter och åsikter från USB-STARS AB, dess ombud och / eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikter och åsikter från den person som lägger fram sina åsikter och åsikter. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagar är USB-STARS AB inte ansvariga för kommentarerna eller för något ansvar, skador eller utgifter som orsakats och / eller lidit till följd av användning av och / eller publicering av och / eller utseende på Kommentarer på denna webbplats.

 

USB-STARS AB förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och ta bort alla kommentarer som kan betraktas som olämpliga, stötande eller orsakar brott mot dessa villkor.

 

Du garanterar och samtycker till att:

·         Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycker därför till att;

·         Kommentarerna inte får inkräkta på immateriell rättighet, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke för tredje part;

·         Kommentarerna inte innehåller något ärekränkande, skadligt, allmänt kränkande, otillbörligt eller på annat sätt olagligt material som inkräktar på sekretess

·         Kommentarerna inte kommer att användas för att marknadsföra affärsverksamhet, kommersiell verksamhet eller olaglig aktivitet.

Du ger härmed USB-STARS AB en icke-exklusiv licens för att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera dina kommentarer i alla former, format eller media.

Länkning till vårt innehåll

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan skriftligt godkännande:

·         Registrerade och etablerade kunder

·         Återförsäljare

·         Statliga myndigheter;

·         Sökmotorer;

·         Nyhetsorganisationer;

·         Distributörer av onlinekataloger kan länka till vår webbplats på samma sätt som de hyperlänkar till webbplatser för andra listade företag; och

·      Systemomfattande ackrediterade företag förutom att söka ideella organisationer, välgörenhetsgallerior och välgörenhetsinsamlingsgrupper som kanske inte länkar till vår webbplats.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) innebär inte falskt sponsring, godkännande eller godkännande av den kopplande parten och dess produkter och / eller tjänster; och (c) passar inom ramen för den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

·         allmänt kända konsument- och / eller företagsinformationskällor;

·         dot.se community-webbplatser;

·         föreningar eller andra grupper som representerar välgörenhetsorganisationer;

·         distributörer av online-kataloger;

·         internetportaler;

·         bokförings-, advokat- och konsultföretag; och

·         utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte skulle få negativa effekter för oss själva eller på våra ackrediterade företag; (b) organisationen har inga negativa relationer med oss; (c) nyttan för oss  genom hyperlänkens synlighet kompenserar utelämnandet av USB-STARS AB somupphovsman; och (d) länken är aktiv i samband med allmän resursinformation.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte innebär falskt sponsring, godkännande eller godkännande av den kopplande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar inom ramen för den länkande partens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserade av att länka till vår webbplats måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till USB-STARS AB via ex vårt formulär eller epost. Vänligen ange ditt namn, ditt organisationsnamn, kontaktinformation samt webbadressen på din webbplats, en lista över alla webbadresser från vilka du tänker länka till vår webbplats och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länka. Vi svarar inom 10 arbetsdagar. Uteblivet svar skall därefter ses som nekande svar.

Godkända organisationer kan hyperlänka till vår webbplats enligt följande:

·         Genom att använda vårt företagsnamn; eller

·         Genom att använda någon annan beskrivning av vår webbplats som är länkad till det är vettigt inom ramen och formatet på innehållet på den länkande partens webbplats.

         Ingen användning av USB-STARS AB: s logotyp eller andra media kommer att tillåtas. USB-STARS är ett registrerat varumärke på Patent & registreringsverket.

Innehållsansvar

Vi ska inte hållas ansvariga för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla fordringar som ökar på din webbplats. Inga länk (er) ska visas på någon webbplats som kan tolkas som skadlig, obscen eller kriminell eller som kränker, på annat sätt kränker eller förespråkar intrång eller annan kränkning av tredje parts rättigheter.

 

Din integritet

Läs integritetspolicyn

Förbehållna  rättigheter

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon enstaka länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att tillgodose dessa villkor när som helst. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats accepterar du att vara bunden till och följa dessa länkvillkor.

 

Borttagning av länkar från vår webbplats

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är kränkande av någon anledning, är du välkommen att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men vi är inte skyldiga att göra så, ej heller att svara direkt till dig.

Vi ser inte till att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte dess fullständighet eller noggrannhet; Vi lovar inte heller att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

varning

I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag utesluter vi alla uppgifter, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer dock att:

 

·         begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;

·         begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felrepresentation;

·         begränsa någon av våra eller dina förpliktelser på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller

·         utesluta någon av våra eller dina förpliktelser som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

De begränsningar och avståndstagande mot ansvar som anges i detta avsnitt och på annat håll i denna ansvarsfriskrivning: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) reglerar alla skulder som uppstår enligt ansvarsfriskrivningen, inklusive skulder som uppkommer i kontrakt och skadestånd.

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls gratis, är vi inte ansvariga för förlust eller skada av någon art.

Följ oss på Facebook