USB-STARS® är ett tjänsteföretag inom PR-branchen, där vi varit verksamma sedan år 2004. Vi är privatägda och styrs av av tydliga värderingar.

Vår värdegrund vilar tungt på tre nyckelord – engagemang, tydlighet och kvalitet.  3 värdeord som är styrande i våra beslut, kommunikation och dagliga handlingar.

Vi inspireras av att vara ett fördomsfritt företag och med en platt organisation och lågt hierarkiskt tänkande vill vi vara personliga och nära för att skapa ett effektivt, roligt och dynamiskt företag.

USB-STARS® är sverigeledande inom USB-minnen och tjänster kopplade till dessa. Vi levererar tjänster och reklamartiklar till de flesta företag, institutioner  och organisationer. Vårt tillväxtområde är reklamartiklar och vi siktar även in oss mot den europeiska marknaden.


Våra policys i korthet:

Kvalitet
Vi ska vara en pålitlig leverantör och leverera våra varor i rätt tid, till rätt pris och till rätt kvalitet. Hur väl vi når vår måsättning avgör våra kunder.

Arbetsmiljö
Vår värdegrund borgar för ett gott psykosocialt arbetsklimat. Vi tycker det är roligt och stimulerande att lösa våra kunders problem och idéer.

Miljö
Vi strävar efter en minimal yttre miljöpåverkan får vår och våra efterlevandes framtid. Härvid har vi tagit fram en miljöpolicy till allmän efterrättelse inom företaget. ”Alla kan inte göra allt, men alla kan göra något.”
Läs: Miljöpolicy

Vi är anslutna till Elkretsen och redovisar vår miljöpåverkan gällande elektroniska produkter varje månad.

Vi tar alltid mot ditt elektroniska avfall. Skicka ett meddelande om att det är på väg så löser vi resten. Tack!

Välkommen i till vår kamratskap!


Följ oss på Facebook