Filöverföring

543bfea85c408.jpg

1. Raderbara filer

Vi för över dina filer kostnadsfritt upp till 2GB. Vid större vikt, vänligen se offererat pris.

2. Icke raderbara filer

Vi partitionerar(delar upp) platsen på Ditt USB-Minne och gör en del icke raderbar. Detta är relativt tidskrävande och denna tjänst offereras på anmodan.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Avancerade programmeringstjänster

Vi har genom åren levererat mängder av interaktiva lösningar med USB-Minne. Har du en idé så hör av dig.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Din egen design i 3D

Att presentera sin egen produktdesign som USB-Minne ger ytterligare en dimension till USB-minnets användbarhet. Att ta fram ett korr för Ditt tänkta USB-minne är vår kärnverksamhet och är kostnadsfritt. Sänd oss din 3D-ritning(rekommenderas) eller ge oss fria händer.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Ingravering av ex löpnummer

Löpnummergraverade minnen är en bra lösning för att kunna registrera och öka säkerheten för utdelade minnen på ett företag. Vi lasergraverar antingen på minneskretsen eller på modellen. Just lasergravering av logo eller budskap är särskilt lämpligt på trä och metallminnen 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Korrektur

Vi tar alltid fram en korrektur så du ser hur Er logo ter sig på den aktuella profilprodukten. Inga kostnader är förenat med detta, utan är en del av vår kvalitetssäkring tillsammans med Dig.

Följ oss på Facebook